• banner boze oog
  • Opvoeden van dochters
  • Tauwhied O Dienaren van Allah
  • http://ahloelhadieth.com/index.php/en/da-wah-richtgeving-advies-en-leiding/444-belangrijk-advies-de-geschillen-die-vandaag-de-dag-plaatsvinden-tussen-de-selefies

De 10 voordelen van weeën en de pijn die de vrouw ervaart tijdens de bevalling!

Shaych Mohammed bin Saalih al-`Oethaymien (رحمه الله) werd het volgende gevraagd:

Vraag:

Allah zegt in soerah `Abasa: “Vervolgens maakte Hij de weg gemakkelijk voor hem.” [`Abasa(80):20]. Allah staat dus garant voor (een gemakkelijke bevalling van) de pasgeboren baby. Wij zien echter dat vele mensen (zowel mannen als vrouwen) zich haasten in het uitvoeren van een keizersnede. Valt dit onder een zwakte in het vertrouwen op Allah?

Antwoord:

Moge Allah je zegenen. Ik ben van mening dat deze methode die de mensen vandaag de dag hanteren waarbij de vrouw wanneer haar weeën aanbreken meteen naar het ziekenhuis wordt gebracht voor een keizersnede, onder de openbaring van de shaytaan valt.

De schade die dit met zich meebrengt is groter dan het voordeel. Want een vrouw komt er niet aan onderuit om pijn te ervaren wanneer haar weeën optreden. Maar de pijn die zij hiermee ervaart daar profiteert zij van op de volgende manier:

Lees Verder...

De zeven soennan van de zwarte steen

Shaych `Ali bin `Abdoel-`Aziez as-Shibl[1] zei:

De zwarte steen daar zijn meerdere soenan van bevestigd op gezag van de Profeet (صلى الله عليه و سلم):

  1. Dat hij deze (zwarte steen) aanraakte met zijn rechterhand, deze kuste, zijn wang en zijn voorhoofd erop plaatste, wat ook wel de soedjoed wordt genoemd.

  2. Dat hij deze aanraakte en kuste.

  3. Dat hij (alleen) zijn wang erop plaatste zonder het te kussen en zonder het aan te raken.

  4. Dat hij deze kuste zonder zijn wang of voorhoofd erop te plaatsen en zonder deze aan te raken met zijn hand.

  5. Dat hij deze (alleen) aanraakte met zijn hand.

  6. Dat hij deze aanraakte met een object. In dit geval met een stok gedurende de tawaaf al-ifaadah tijdens zijn afscheidsbedevaart. Hij bevond zich op zijn kameel terwijl hij de tawaaf verrichtte. En omdat het te zwaar was voor hem om na ieder ronde neer te dalen van zijn kameel, raakte hij de zwarte steen aan met zijn stok en kuste daarna de uiteinde van de stok. Degene die dus de zwarte steen aanraakt met een stok of kleed en deze daarna kust, die heeft de soennah behaalt.

  7. Dat hij ernaar wees (met zijn hand) zonder deze aan te raken of te kussen. En zonder de kus (in de richting van de zwarte steen) te sturen (of te blazen) zoals sommige `awwaam doen. Men wijst en dient slechts Bismillah, Allahoe Ackbar of Allahoe Ackbar te zeggen.

Lees Verder...

Het vegen over het gezicht na doe`aa en het kussen van de Qor`aan zijn geen innovaties!

Shaych `Abdoel-`Aziez bin Baaz (رحمه الله) zei het volgende:

Vraag:

Ik heb gehoord dat het vegen over het gezicht na het verrichten van doe`aa een innovatie is. Zo ook dat het kussen van de Qor`aan een innovatie is. Kunt u ons hieromtrent informeren? Moge Allah u belonen.

Antwoord:

Het vegen over het gezich na het verrichten van doe`aa is geen innovatie, maar het achterwege laten ervan is beter, vanwege de zwakke overleveringen hieromtrent. En een aantal geleerden hebben deze overleveringen als goed verklaard. Omdat zij vallen onder (de gradatie) van al-hassan li ghayrihi zoals Al-Haafidh bin Hadjr (رحمه الله) aantoond aan het einde van zijn boek Boeloegh Al-Maraam. Zo ook hebben andere geleerden dit vermeldt.

Lees Verder...

Recente toevoegingen...

Zoek...